Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tempo!

By J.A. Eggink

Abstract

Kostbare mediaruimte vraagt om een constante verbetering van effectiviteit, wat ook geldt voor het medium radio. Versnelling van de afspeelsnelheid is een mogelijke oplossing om meer radiocommercials uit te kunnen zenden. In dit onderzoek is het effect onderzocht van een versnelling van radiocommercials van vijfentwintig en vijftig procent op de evaluatie van de spreker, de waardering van de radiocommercial, het onthouden van informatie uit de radiocommercial en de gepercipieerde overtuiging door de radiocommercial. Ook werd nagegaan of het type product waarvoor geadverteerd wordt van invloed was op de scores op deze variabelen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder zestig proefpersonen die naar blokken radiocommercials moesten luisteren. Zij beantwoordden een schriftelijke vragenlijst. Uit de resultaten bleek dat een versnelling van vijfentwintig procent niet van invloed is op de genoemde variabelen. Een versnelling van vijftig procent is tevens niet van invloed, met uitzondering van de beoordeling van de uitspraak van de spreker. Deze werd minder goed beoordeeld bij een versnelling van de afspeelsnelheid van vijftig procent. Verder bleek het producttype van invloed op de evaluatie van de spreker. Bij een versnelling van vijfentwintig procent werd, ten opzichte van de niet versnelde versie en een versnelling van vijftig procent, de spreker in commercials voor duurzame producten significant beter beoordeeld dan de spreker in commercials voor vluchtige producten

Topics: radiocommercials, tempo, versnelling, overtuiging, cognitieve effecten, commercials, radio, afspeelsnelheid, productmatrix
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/199261
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.