Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Samenhang tussen de kwaliteit van gezinsrelaties en internaliserend probleemgedrag tijdens de vroege adolescentie en leeftijd als moderator

By S.R. Klinkhamer, W.M.P. Spruijt, S.P.L. Chu and A. Halewijn

Abstract

Doel: In dit onderzoek wordt de samenhang tussen de kwaliteit van gezinsrelaties (ouder-kindrelatie en siblingrelatie) en internaliserend probleemgedrag van vroege adolescenten onderzocht, waarbij leeftijd als moderator wordt meegenomen. Methode: De steekproef bestaat uit 574 respondenten tussen de 10 en 14 jaar en er is sprake van een redelijk gelijke sekseverdeling. Door middel van vragenlijsten is data verzameld over de kwaliteit van de ouder-kindrelatie, de siblingrelatie en internaliserend probleemgedrag. Resultaten: Een positieve samenhang is gevonden tussen negatieve interactie in de ouder-kindrelatie/ conflict in de siblingrelatie en internaliserend probleemgedrag. Tussen steun in de ouder-kindrelatie/warmte-nabijheid in de siblingrelatie en internaliserend probleemgedrag is geen significante negatieve samenhang gevonden. Leeftijd blijkt een moderator te zijn in de siblingrelatie en niet in de ouder-kindrelatie. Conclusie: De bevindingen suggereren dat de negatieve kwaliteit van de gezinsrelaties een belangrijke rol speelt in de manifestatie van internaliserend probleemgedrag. Leeftijd is alleen voor de samenhang tussen de kwaliteit van de siblingrelatie en internaliserend probleemgedrag een modererende factor. Kernwoorden: ouder-kindrelatie, siblingrelatie, (vroege) adolescenten, internaliserend probleemgedrag

Topics: Sociale Wetenschappen, Ouder-kindrelatie, siblingrelatie, (vroege) adolescenten, internaliserend probleemgedrag
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/198739
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.