Location of Repository

De invloed van de Stimulus Clusterregeling op bedrijfsontwikkeling - Een multivariate analyse

By R. van Dorp

Abstract

In deze thesis is het effect van de Stimulus Clusterregeling (SCR) op de groei van aan deze regeling deelnemende bedrijven onderzocht. Er is een verklaring gegeven voor de waargenomen verschillen in werkgelegenheidsgroei tussen bedrijven. Het onderzoek heeft betrekking op een populatie van 82 bedrijven die hebben deelgenomen aan de Stimulus Clusterregeling 2000-2006. Deze populatie is vergeleken met een groep van 193 bedrijven met overeenkomstige kenmerken maar niet hebben deelgenomen aan de genoemde subsidieregeling. Deze laatste groep is zo samengesteld dat deze op de punten van verstedelijkingsgraad van de vestigingsgemeente, bereikbaarheid van de vestigingslocatie, de omvang van het bedrijf, de sector waarin het bedrijf werkzaam is en de leeftijd van het bedrijf overeenkomen. Gecontroleerd voor de vijf genoemde factoren is geanalyseerd of er een verschil is in termen van werkgelegenheidsgroei tussen bedrijven die wel en niet hebben deelgenomen aan de SCR. Uit de uitgevoerde meervoudige logistische regressie blijkt dat er geen significant aantoonbaar verschil is in werkgelegenheidsgroei tussen bedrijven die wel hebben deelgenomen aan de SCR en bedrijven die dat niet hebben gedaan. Wel is aannemelijk gemaakt dat de verstedelijkingsgraad van de vestigingsgemeente van het bedrijf, de omvang en de sector waarin een bedrijf opereert een significante positieve invloed heeft op de werkgelegenheidsgroei. De algemene uitkomst van het onderzoek is dat de verschillen in de groei van werkgelegenheid tussen de onderzochte bedrijven samenhangen met de mate van stedelijkheid van de vestigingsgemeente (bedrijven buiten de stadsregio groeien meer dan daarbinnen), de omvang van het bedrijf (kleine bedrijven groeien meer dan grote bedrijven) en de sector van bedrijven (dienstverlenende bedrijven groeien meer dan industriële bedrijven), maar dat de groeiverschillen tussen bedrijven niet samenhangen met het al dan niet ontvangen van een subsidie in het kader van de Stimulus Clusterregeling

Topics: Geowetenschappen
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/198551
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.