Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De NIMBY-reactie op opvangvoorzieningen

By J.H. Fleuren

Abstract

Een sterke NIMBY-reactie wordt gekenmerkt door de intense, harde, vasthoudende en emotionele weerstand van omwonenden tegen overheidsplannen. Het gaat hierbij om de komst van een voorziening in iemands omgeving, waarvan het nut en de noodzaak over het algemeen niet worden betwijfeld, maar die indruist tegen de wil van individuen om in de buurt van een dergelijke voorziening te wonen, maar waarbij ze afhankelijk zijn van de overheid die de beslissing neemt. De plaatsing van een opvangvoorziening voor, alcohol en/of drugsverslaafde, daklozen is een typisch NIMBY-project. De NIMBY-reactie lijkt sterker te zijn wanneer omwonenden niet worden betrokken bij het locatiekeuzetraject en ze worden overvallen door de beslissing van de gemeente. De doelstelling van deze scriptie is het verklaren van de NIMBY-reactie en de invloed die participatie van omwonenden heeft in het locatiekeuzetraject voor maatschappelijke opvangvoorzieningen. Met de CMO-benadering wordt verklaard hoe context-condities invloed hebben op de mechanismen die tot uitkomsten leiden voor een specifieke beleidsmaatregel. Vijf hypothesen zijn getoetst. De eerste vier verklaren de NIMBY-reactie: ze veronderstellen dat bij respectievelijk een sterkere mate van angst voor onveiligheid, angst voor waardedaling, wantrouwen jegens de gemeente en beperkte/vertekende informatie de NIMBY-reactie sterker zal zijn. De vijfde verwacht dat bij sterkere participatie van omwonenden tijdens het locatiekeuzetraject de NIMBY-oorzaken minder sterk zullen zijn, waardoor de NIMBY-reactie minder sterk zal zijn. Dit wordt verklaard vanuit de rationele keuze theorie: individuen maken rationele kosten/baten afwegingen gericht op maximalisatie van hun eigenbelang. Om deze hypothesen te toetsen zijn 13 experts geïnterviewd. Dit zijn projectleiders van vier gemeenten en van de zorginstellingen die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende voorzieningen. De onderzochte steden zijn Amersfoort, Leeuwarden, Den Bosch en Den Haag. Elke stad heeft een erg sterke NIMBY-reactie meegemaakt, waardoor de procedure van de locatiekeuze werd aangepast. De hypothesen worden aangenomen. De NIMBY-oorzaken versterken de NIMBY-reactie. Ook het indirecte effect van participatie blijkt uit de interviews. Doordat omwonenden worden betrokken bij het traject nemen de NIMBY-oorzaken beduidend in sterkte af. Tevens wordt het verwachte interactie-effect van participatie gevonden; de bevinding is echter slechts speculatief. Hierbij verzwakt participatie de NIMBY-reactie geheel buiten de NIMBY-oorzaken om, enkel doordat omwonenden zich gehoord voelen. Participatie lijkt een erg effectief middel om de kosten/baten afweging van omwonenden minder negatief te maken, waardoor de NIMBY-reactie minder sterk wordt

Topics: Sociale Wetenschappen, NIMBY-reactie omwonenden participatie daklozen voorziening
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/186828
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.