Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Preventie in Beeld. Een kwalitatief onderzoek naar de werkwijze van het Jeugd Preventie Team Zuid-Holland Zuid

By S.M. Smeets

Abstract

Jongeren, die probleemgedrag vertonen zoals overmatig alcoholgebruik, vandalisme, of voor overlast zorgen, worden veelal bestempeld als risicojongeren met groeiende problemen in verschillende contexten als school, werk en binnen het gezin; zij vormen een groep die een groot risico loopt daders van jeugdcriminaliteit te worden. Het Jeugd Preventie Team (JPT) Zuid-Holland Zuid, een samenwerkingsverband tussen Bureau Jeugdzorg en Politie Zuid-Holland Zuid is in 1998 gestart met een interventie ter preventie van jeugdcriminaliteit. Vanuit het JPT is de behoefte ontstaan om hun werkwijze uit een te zetten en deze te vergelijken met de methodieken zoals in 1998 is opgenomen in het handboek. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat de jongeren die worden aangemeld bij het JPT grofweg onderverdeeld kunnen worden in jongeren met lichte en ernstige problematiek. In hoeverre en hoe de werkwijze bij deze twee groepen jongeren verschillend zijn is ook onderzocht in dit onderzoek. Hiervoor is een dossieronderzoek uitgevoerd, hebben er observaties plaatsgevonden en zijn er diepte-interviews afgenomen bij zeven jeugdpreventiewerkers. Enkele afwijkingen van het handboek waren het niet, in zijn geheel, invullen van formulieren, het niet consequent opstellen van een sterke- zwakke puntenanalyse en het niet ‘SMART’ opstellen van doelen. Daarnaast bleek het grootste verschil in aanpak tussen de lichte en ernstige problematiek te zijn, dat in het eerste geval de nadruk lag op het aanpakken van het probleemgedrag, terwijl in het tweede geval de nadruk lag op het in kaart brengen van het probleemgedrag. Verder werd de jongere bij ernstige problematiek niet betrokken bij de te maken keuzes en deden meer jeugdpreventiewerkers aan nazorg bij deze problematiek. Ook de opleiding die de jeugdpreventiewerkers hebben afgerond bleek een rol te spelen in de manier van werken, bijvoorbeeld bij het maken van de beslissing over wie er wordt betrokken bij de hulpverlening en op welke andere hulpverleninginstanties beroep wordt gedaan

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/180066
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.