Location of Repository

Een onderzoek naar de feedbackbehoefte van leerkrachten basisonderwijs in opleiding.

By A.J.M. van den Hout

Abstract

In deze studie is onderzocht hoe de feedbackbehoeften van Pabo-studenten ten opzichte van de studieloopbaanbegeleider binnen het Competentiegericht onderwijs in Nederland eruit ziet. Dit onderzoek is gebaseerd op de vier begeleidingsrollen van Furlong en Maynard (1995). Er is bepaald of er verschillen bestaan in de feedbackbehoeften van eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars Pabo-studenten. Uit de resultaten blijkt dat dit verschil er is voor de feedbackschaal ‘Model’. Deze behoefte blijkt overeen te komen met de theorie van Furlong en Maynard (1995). In de feedback die momenteel ontvangen wordt, is een differentiatie te zien tussen de verschillende leerjaren voor de feedbackschalen ‘Model’, ‘Coach en Critical Friend’, ‘Verantwoordelijkheid in het leerproces’ en het item ‘Feedback m.b.t. zelfgeformuleerde aandachtspunten’. Wanneer de feedbackbehoefte vergeleken wordt met de momenteel ontvangen feedback blijkt dat de behoefte hoger ligt dan de momenteel ontvangen feedback. Daarnaast wijzen de resultaten van dit onderzoek uit dat er geen verband is tussen de variabelen ‘motivatie’ en feedbackbehoefte en de variabelen ‘prestatie’ en feedbackbehoefte. English summary In this research the specific feedback needs of first- to fourth grade teacher students has been analyzed in relation to the study career tutor within the Dutch competence oriented education system. This thesis is based on the four tutoring roles as indicated by Furlong and Maynard (1995). The objective of this research was to determine if there are differences between the feedback needs of first grade, second grade, third grade and fourth grade teacher students. The results of this research prove a significant difference in feedback needs for feedback scale ‘Model’. The findings of this research on feedback scale ‘Model’ align with the theory of Furlong and Maynard (1995). In the feedback currently received by the students, this research has observed a differentiation between the various study years. This differentiation applies to the following feedback scales; ‘Model’, ‘Coach and Critical Friend’, ‘Responsibility within the learning process’ and to feedback item ‘Feedback with regard to self regulatory attention points’. Comparing feedback needs of the teacher students to the feedback they currently receive demonstrates that the feedback need is higher than the amount of the feedback currently received. The results show that there is no relation between the variables ‘motivation’ and need for feedback and between the variables ‘performance’ and need for feedback

Topics: Sociale Wetenschappen, Feedbackbehoefte
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/179694
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.