Location of Repository

Van je familie moet je het maar hebben! De invloed van de kwaliteit van de relaties binnen het gezin op probleemgedrag van jonge adolescenten

By A.M. Beekhof, B. te Nijenhuis, Z. Vink and J.A. Bruggeman

Abstract

Het doel van dit cross-sectionele onderzoek was om de invloed van de kwaliteit van de ouder-kind relatie en sibling relatie op probleemgedrag van jonge adolescenten te onderzoeken. In totaal hebben 574 leerlingen, in de leeftijd van tien tot veertien jaar, aan het onderzoek deelgenomen. Middels vragenlijsten rapporteerden zij de kwaliteit van de relatie met hun ouders en sibling(s) en hun probleemgedrag. Ouder-kind relaties, gekenmerkt door een gebrek aan steun en negatieve interactie, lieten een significant verband zien met internaliserend probleemgedrag. Steun van moeder leidde tot meer internaliserend probleemgedrag. Ouderlijke steun vertoonde geen samenhang met externaliserend probleemgedrag, negatieve interactie daarentegen wel. Sibling relaties, gekenmerkt door conflict, zijn significant gerelateerd aan zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag. Warmte en nabijheid in de sibling relatie lieten geen verband zien. De belangrijkste conclusie is dat er een samenhang is tussen de relaties binnen het gezin en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De kwaliteit van de ouder-kind relatie en de sibling relatie verklaren tezamen 22.8% van de variantie in internaliserend probleemgedrag en 30.8% in externaliserend probleemgedrag. Vooral de negatieve aspecten van de gezinrelaties lijken een sterker effect te hebben op het externaliserende probleemgedrag van de jonge adolescent

Topics: Sociale Wetenschappen, Ouder-kind relatie, sibling relatie, kwaliteit van de relatie, internaliserend/externaliserend probleemgedrag
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/179567
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.