Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het Ontwikkelingsvolgmodel: Een valide meetinstrument? De validering van de ontwikkelingslijn “Taalgebruik” van het Ontwikkelingsvolgmodel.

By H.G.J. Boerefijn

Abstract

Inleiding Het Ontwikkelingsvolgmodel is een leerlingvolgsysteem dat de ontwikkeling van kinderen volgt door middel van observaties door de leerkracht. In de validering van het model is het taalaspect van de ontwikkeling onderbelicht gebleven. In huidig onderzoek zal worden gekeken naar de validiteit van de ontwikkelingslijn “Taalgebruik” van het OVM. Methoden Bij 140 kinderen (j = 73, m = 67) van 4,04 tot 7,25 jaar is de Verteltaak van de Taaltoets Alle Kinderen afgenomen. Deze toets meet de ontwikkeling van het vertellen van verhaaltjes. De behaalde score werd vergeleken met de ontwikkelingsleeftijd op de ontwikkelingslijn “Taalgebruik”. Bovendien is gekeken naar mogelijke moderatoreffecten van de variabelen leeftijd, sekse, docent, groep en klas.dz Resultaten Er bestaat een significante positieve correlatie tussen de Verteltaak en de ontwikkelingsleeftijd op “Taalgebruik” (r = 0,462; p < 0,01). Er is geen moderatoreffect op deze relatie van de variabelen leeftijd (p = 0,109), sekse (p = 0,708), docent (p = 0,239), groep (p = 0,801) en klas (p = 0,868). De Verteltaak, leeftijd en docent verklaren samen 65,3% van de variantie van “Taalgebruik”. Conclusie De validiteit van de ontwikkelingslijn “Taalgebruik” is gemiddeld. Bovendien is er geen sprake van moderatoreffecten van de leeftijd, sekse en docent van het kind en de groep en klas waarin het kind zit

Topics: Sociale Wetenschappen, Ontwikkelingsvolgmodel, taalontwikkeling, taalgebruik, narratieven
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/178826
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.