Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Leraar, elke dag een feest? Welzijn en bevlogenheid bij leraren in het voortgezet onderwijs.

By A.M. van Damme

Abstract

In het huidige onderzoek is gekeken naar welzijn bij leraren en verschillende factoren die in eerder onderzoek hiermee in verband gebracht zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen mentaal welzijn, fysiek welzijn en bevlogenheid. De factoren die zijn onderzocht in relatie tot welzijn zijn werk-thuis interferentie (WTI) en authenticiteit. Dit is de eerste Nederlandse studie waarin authenticiteit onderzocht wordt in relatie tot het welzijn van werknemers. Ook de variabelen taakeisen, autonomie en sociale steun zijn in het onderzoek opgenomen. Verwacht werd dat authenticiteit positief zou samenhangen met welzijn, en dat WTI negatief met welzijn zou samenhangen. Door middel van een vragenlijststudie is getracht de vraag te beantwoorden welke factoren samenhangen met het welzijn van leraren. Deze empirische studie is uitgevoerd onder 86 leraren werkzaam op middelbare scholen op Walcheren. Uit de studie is gebleken dat mentaal welzijn inderdaad negatief samenhangt met WTI. Daarnaast kwam uit de studie naar voren dat mentaal welzijn positief samenhangt met autonomie, en dat fysiek welzijn negatief samenhangt met zowel emotionele als kwantitatieve taakeisen

Topics: Sociale Wetenschappen, welzijn, bevlogenheid, leraren, WTI, authenticiteit
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/45322
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.