Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Interculturele Competenties & Opvoedingsondersteunende Interventies

By R.E.C.F. Stevens

Abstract

Deze studie betreft een mixed-method onderzoek naar interculturele competenties van verpleegkundigen, werkzaam bij de generieke interventie VoorZorg of de cultuursensitieve interventie Stevig Ouderschap. Middels een kwalitatief en kwantitatief onderzoeksdesign is gekeken naar het construct interculturele competenties en naar verschillen in interculturele competenties tussen VoorZorg en Stevig Ouderschapsverpleegkundigen. Door kwalitatief onderzoek is inzicht verkregen in wat interculturele competenties volgens hulpverleners zijn. Interculturele competenties bestaan uit algemene competenties waarbij extra aandacht moet worden besteed aan bewustwording, interesse, respect, communicatie, kennis, empathie, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfreflectie en afstemmen. Het kwantitatieve deel onderzoekt de dimensionele structuur van interculturele competenties. Geconcludeerd is dat er geen empirische onderbouwing is van een structuur waarbij visie, kennis, vaardigheden en houding worden onderscheiden, en er geen significant verschil bestaat in interculturele competenties van hulpverleners werkzaam bij cultuursensitieve- of generieke interventies

Topics: Sociale Wetenschappen, Interculturele competenties, generieke- en cultuursensitieve interventie, opvoedingsondersteuning.
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/45259
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.