Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Plastic glazen onder de loep : oriënterend onderzoek naar hygiëne en duurzaamheid van harde plastic retourglazen op buitenevementen

By Martin ter Bekke, Paul Bosch, Michiel van den Heijkant, Floor Kops and Miriam Roelfsema

Abstract

In dit verkennende onderzoek is gekeken naar de duurzaamheid en hygiëne van harde plastic\ud glazen, die op buitenevenementen gebruikt worden. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Koninklijke Horeca Nederland (KNH), de brancheorganisatie voor horecaondernemers.\ud De verzamelde informatie is verkregen aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met een klein aantal betrokkenen. Zo is gesproken met een producent / verhuurder van zulke glazen en met horecaondernemers over hun ervaringen met de glazen in de praktijk. Hierbij is veel aandacht uitgegaan naar spoelmethoden en gebruik. Naast interviews is er ook een kleinschalig laboratoriumonderzoek geweest waarbij gekeken is naar het voorkomen van micro-organismen op glazen afkomstig van verschillende locaties.\ud Ten eerste is gekeken naar de eigenschappen van polycarbonaat (PC-)glazen. De eigenschappen van de glazen bepalen namelijk in grote mate de duurzaamheid. Doordat polycarbonaat een zachter materiaal is dan glas, kunnen er makkelijker krasjes in het oppervlak van plastic glazen ontstaan dan bij gewone glazen. Wellicht heeft dit gevolgen voor de hygiëne. Vervolgens zijn voor- en de nadelen van de PC-glazen op een rij gezet. Voordelen zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid tot hergebruik ten opzichte van plastic wegwerpglazen en de onbreekbaarheid ten opzichte van gewone glazen. De evenementen zijn hierdoor schoner en veiliger. Nadelen zijn dat invoering en gebruik van harde plastic glazen voor de ondernemers extra kosten met zich mee kan brengen door aanschaf, vervanging en logistiek. Daarnaast kan door het gebruik van plastic glazen de kwaliteit van de\ud drank in het geding komen, zoals hygiëne, smaak en schuimkraag van het bier.\ud Ook is gekeken naar de mogelijkheid van overdracht van micro-organismen door het drinken uit de harde plastic glazen. Door goede hygiëne kan een besmetting beperkt worden, en daarmee het verspreiden van infectieziekten. Infecties worden door verschillende micro-organismen veroorzaakt, waaronder bacteriën, schimmels en virussen. Het is voor dit onderzoek alleen relevant te kijken naar veel voorkomende mondinfecties. Met de gangbare regels voor spoelen en desinfecteren, zoals beschreven in de hygiënecode is gekeken naar de overlevingskansen van relevante micro-organismen

Topics: plastic glazen, duurzaamheid, Koninklijke Horeca Nederland, polycarbonaat, plastics, milieueffectrapportages
Publisher: Kennispunt Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht
Year: 2005
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/45051
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.