Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Spijbelen in het MBO

By W.H.M. Pauchli

Abstract

Vroegtijdig schoolverlaten kan schadelijk zijn voor de toekomstmogelijkheden en het maatschappelijk functioneren van jongeren (Scheepmaker en Veer, 2006). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beschrijft in de nota Aanval op de Uitval dat jongeren die uitvallen een minder grote kans hebben zich te ontwikkelen tot volwassen, zelfstandige mensen die een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Steeg en Webbing (2006) stellen dat schooluitval zelfs een voorbode kan zijn van uitval uit de samenleving. Gevolgen van schooluitval zijn criminaliteit, hoge zorgkosten, lage arbeidsparticipatie, integratieproblemen, gebrekkig burgerschap en het beroep doen op sociale voorzieningen zoals uitkeringen (OCW, 2006; Steeg en Webbing, 2006). Deze en andere negatieve nevenverschijnselen die gepaard gaan met vroegtijdig schoolverlaten, is reden voor de overheid om hier intensief aandacht aan te besteden. De overheid startte in 2006 met het beleid Aanval op de Uitval. Concreet wordt een aantal acties uiteengezet, waaronder meer nadruk leggen op het vroege signalement van spijbelen, want spijbelen zou in sommige gevallen een voorbode zijn voor schooluitval. Er is veel onderzoek gedaan naar spijbelen in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeel Beethoven en Dekkers, 2005; NIPO, 2002; Slots, 2008; Belactie LP, 2009), maar nog niet zozeer binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Dit is opmerkelijk aangezien de grootste groep voortijdige schoolverlaters uit het MBO afkomstig is (CBS, 2007; Scheepmaker & Veer, 2006). Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in verzuimcijfers van het MBO en het effect van het versturen van officiƫle waarschuwingen verzuim

Topics: IVLOS, Spijbelen, verzuim, VSV, voortijdig schoolverlaten, MBO
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/40180
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.