Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Nu wij dan een hogepriester hebben... Een onderzoek naar de offerterminologie van Hebreeen op basis van Heb 9:11-12 en Heb 13:11-13

By B.J. van Assen

Abstract

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar het functioneren van de offerterminologie in het discours van Hebreeen. Daarvoor vormen Heb 9:1-12 en Heb 13:11-13 het uitgangspunt. Deze teksten handelen respectievelijk over Jezus als hogepriester en als offer. Eerst zal de offerterminologie van Hebreeen zelf uiteengezet worden. Vervolgens wordt deze offerterminologie geplaatst tegen de achtergrond van de offerterminologie in de Tenach. Ook worden relevante teksten uit de Umwelt bestudeerd die voor een beter begrip van de offerterminologie van Hebreeen relevant kunnen zijn. Tot slot wordt gekeken naar de implicaties van de offerterminologie van Hebreeen voor de ecclessiologie

Topics: Godgeleerdheid, hogepriester, offer, verbond, verzoening, zondeoffers,
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/40011
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.