Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bellerophon, of lust tot wysheyt : door sinne-beelden leerlijck vertoont : waer by gevoeght zijn De vrolijcke stemmen of stichtige en vermaecklijcke liedekens en dichten, genomen uyt de geoorlofde vrolickheyd, tot opweckinge der goede zeden : waer by noch konnen gebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Gesang der zeden, van den selfden auteur

By Dirck Pietersz Pers
Topics: Emblem books, Embleemboeken, Emblemata
Publisher: Beaumont, Willem van
Year: 1669
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/37453
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.