Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Communis in communicatieadvisering. Onderzoek naar de condities waaronder sociale binding ontstaat in organisaties en de rol die communicatie daarin speelt.

By L.R. Gussekloo

Abstract

In deze scriptie wordt onderzocht onder welke condities sociale binding ontstaat in organisaties en welke rol communicatie daarin speelt. Uit literatuurstudie blijkt dat de cultuur en identiteit van een organisatie voor sociale binding kunnen zorgen onder medewerkers. Het is daarbij belangrijk dat de organisatiecultuur en identiteit interactief gedefinieerd en geherinterpreteerd worden. Dit zal de kans vergroten dat de organisatiecultuur en organisatie-identiteit door alle medewerkers gedragen wordt. Door middel van onderhandeling kan er overlap gecreëerd worden in waarden die essentieel zijn voor de medewerker en waarden die essentieel zijn voor de organisatie. Die overlap in waarden kan sociale binding tot gevolg hebben. Talige communicatie en meer specifiek interactieve communicatie, kan daarbij gezien worden als ´boodschapper´van cultuur en identiteit en is eveneens een essentieel onderdeel van de organisatiecultuur. Het kan daarom ook wel een cultureel product worden genoemd. Een professionele invulling van de interne communicatie kan de sociale binding versterken. Om de literatuurstudie te operationaliseren is een casus onderzocht, namelijk een communicatieadviesbureau. Met behulp van conversatieanalyse is er onderzocht op welke manieren de organisatiecultuur en identiteit besproken worden door de medewerkers in een teammeeting. Hieruit blijkt onder andere dat er cultuuroverdracht plaatsvindt door het bespreken van gedrag. Daarnaast is er met behulp van interviews onderzocht welke communicatievormen volgens de medewerkers van het adviesbureau een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van sociale binding. Met beide onderzoeksvormen kunnen geen generaliserende uitspraken gedaan worden over organisaties in het algemeen vanwege de beperkte omvang

Topics: Letteren, sociale binding, conversatieanalyse, interviews, adviesbureau, interactieve communicatie, communicatie op de werkvloer
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/37360
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.