Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Burgerschapssferen. \ud Een antropologisch onderzoek naar de vorm en betekenis van microsferen van burgerschap van jongeren.

By M.L. Hooiveld

Abstract

In vergelijking met de luidruchtige generatie jongeren in 1968 voeren jongeren anno 2009 eerder een stil protest. Tegenwoordig is de jeugd wel betrokken bij de samenleving, maar weinig bereid om deze betrokkenheid met idealen te associëren. De jeugd kiest vaker voor een zekere afstand tot maatschappelijke problematiek en het morele discours, waardoor hun strijd minder heftig neerslaat op de samenleving. Door deze onverschillige en passieve houding lijkt het alsof de samenleving jongeren niet boeit. \ud \ud De jeugd beweegt zich anno 2009 steeds vaker in microsferen van burgerschap die hun identiteit eerder bevestigen dan bevragen. Daardoor herkennen zij zich in afnemende mate in de morele boodschap die hun ouders hun toespelen. De jeugd laat de betekenis van het morele discours en hun eigen aandeel daarin, gemakkelijk aan haar voorbij gaan. Het zou mooi zijn als mijn onderzoek en deze masterthesis bijdragen aan een samenleving waarin oude en jonge generaties toenadering kunnen vinden in een algemeen gedeelde moraal. Het is een grote uitdaging om met behulp van dialogisch burgerschap de deugd ‘trouw’ te laten opbloeien in burgerschapssferen. Trouw is een van de deugden die vooruitlopen op het besef dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid draagt voor het eigen handelen en het eigen lot.\ud \ud De goede manier van samenleven gaat tegenwoordig niet meer alleen gepaard met nieuwsgierigheid. Steeds vaker bevinden jongeren zich in onvoorspelbare situaties. Dit leidt tot gevoelens van onrust en onzekerheid. Deze onrustgevoelens en gevoelens van onzekerheid zijn in de huidige samenleving begrijpelijk. Op basis van de zienswijzen van verschillende sociale wetenschappers en de rijke verzameling antropologische veldwerk onder jongeren is duidelijk geworden dat de uitdaging in de huidige samenleving is om te komen tot een algemeen gedeelde moraal, die een evenwicht vormt tussen de dominante discoursen van de politiek en oudere generaties aan de ene kant en de jeugdige microsferen van burgerschap aan de andere kant

Topics: Sociale Wetenschappen, 1. Antropologie, 6. Deugden, 2. Multiculturalisme, 7. Individualisering\ud 3. Burgerschap, 8.Trouw \ud 4. Moraliseren, 5. Jongeren
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36997
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.