Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Communiceren over organisatieveranderingen \ud -Onderzoek naar de communicatie over de invoering van een nieuw personeelsbeoordelingssysteem in verpleeghuis Betèsda, Curaçao-

By M. de Jonge, O.A. Folgerts, V. Sögüt and Femke Timmermans

Abstract

Dit onderzoek heeft zich gericht op de communicatie rondom de invoering van een nieuw beoordelingssysteem in verpleeghuis Betèsda. De hoofdvraag die met dit onderzoek beantwoord wordt, luidt als volgt: ‘Hoe wordt de communicatie over het nieuwe beoordelingssysteem gepercipieerd door de betrokkenen en hoe wordt het beoordelingssysteem zelf gepercipieerd?’. Data voor het beantwoorden van deze vraag, zijn verzameld door het houden van interviews en focusgroepen met betrokkenen uit verschillende lagen van de organisatie. Daarnaast is als voorbereiding en aanvulling op het onderzoek een literatuurstudie gedaan. \ud samenvatting conclusie:\ud De opvallendste punten rond de perceptie op de communicatie zijn de onduidelijkheid ontstaan door afwezigheid bij informatiesessies en taalproblemen. Daarnaast wordt de mogelijkheid om een mening te geven en het gevoel dat hier iets mee gedaan wordt als een belangrijk punt aangegeven. Het nieuwe systeem kent in de percepties van de betrokkenen verschillende voor- en nadelen. Toch zijn de betrokkenen over het algemeen positiever gestemd over het nieuwe systeem dan over het oude systeem. Het uiteindelijke resultaat is in de ervaring van de betrokkenen dus vooral positief, maar de weg er naar toe had beter kunnen verlopen

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, communicatie, organisatieverandering, verpleeghuis, curacao, perceptie
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36802
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.