Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ad hoc commissies in het Nederlandse openbaar bestuur Barrières bij de doorwerking van advisering door ad hoc commissies

By J.O. Ophoff

Abstract

Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Het bevat de resultaten van een onderzoek naar de doorwerking van adviezen van ad hoc commissies. Enerzijds is dit een aanvulling van de wetenschappelijke kennis over doorwerking van advisering en de functie van ad hoc commissies in het openbaar bestuur. Anderzijds geeft het meer concrete inzichten in de manier waarop ad hoc commissies te werk gaan, wat er gebeurt met de adviesrapporten die zij schrijven en welke barrières in dat proces optreden. In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de processen van advisering en doorwerking van de Deltacommissie (2008) en commissie Elverding (2008). Wanneer gekeken wordt naar de twee commissies en de barrières die bij de doorwerking van de adviezen optraden, kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste barrières die optraden zijn: de integraliteit van het beleidsprobleem en daarmee samenhangend de complexiteit van organisaties rondom de implementatie, het draagvlak voor de gekozen aanbevelingen en de politieke werkelijkheid waarbinnen het advies geïmplementeerd moet worden. De invloed van commissies en ambtenaren is wisselend op deze barrières

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, ad hoc commissies, doorwerking, barrières, adviesrapport
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36800
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.