Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

'Vurige Liefde'\ud Onderzoek naar de binding van brandweervrijwilligers

By I.A.B. Kars

Abstract

Vrijwilligers nemen en belangrijke plaats in onze maatschappij in. Sinds enkele jaren komen\ud steeds meer onderzoeken tot de conclusie dat het aantal vrijwilligers zal gaan afnemen. Naast\ud deze afname zal er meer waarde worden gehecht aan flexibiliteit door vrijwilligers. De\ud brandweer is een organisatie die nog sterk afhankelijk is van vrijwilligers. Hoewel er meer\ud beroepscorpsen de laatste jaren bij zijn gekomen, zijn de vrijwilligerscorpsen van essentieel\ud belang voor het voortbestaan van de brandweer. Naast de voorspelde afname in instroom,\ud wordt ook een hogere uitstroom verwacht. Door de professionalisering wordt er namelijk een\ud hogere druk op de vrijwilligers gelegd. Beide ontwikkelingen zullen negatieve gevolgen\ud hebben voor het voortbestaan van de vrijwillige brandweer, zoals deze nu bestaat. Om het\ud voortbestaan van de brandweer te waarborgen, zal ervoor gezorgd moeten worden dat\ud vrijwilligers zich sterker gaan binden aan de brandweer. Daarom is dit onderzoek gericht op\ud de factoren die bijdragen aan deze binding. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij een\ud vrijwilligersbrandweer, Brandweer Houten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat\ud vrijwilligers een socialisatie en identificatieproces doorlopen wanneer ze bij de brandweer\ud werkzaam zijn. Deze processen dragen bij aan de binding die de vrijwilligers met de\ud organisatie, het werk en de groep voelen. Hoe meer de vrijwilligers zich kunnen identificeren\ud met de groep, hoe sterker de binding wordt. Het proces binding kan opgedeeld worden in drie\ud fases die de vrijwilligers doorlopen. De eerste fase begint bij de aanmelding en duurt tot de\ud vrijwilliger de tweejarige opleiding heeft afgerond. De tweede fase loopt door tot de\ud vrijwilligers bijna moeten stoppen moet de brandweer, wanneer ze ongeveer vijftig jaar zijn.\ud De laatste fase speelt zich de laatste vijf jaar af. Het proces van binding wordt beïnvloed door\ud de factoren en entiteiten die gedurende deze fases veranderen. De waarde van het driefasen\ud model ligt in het inzicht wat wordt geschept in het proces van binding wat de vrijwilligers van\ud Brandweer Houten doorlopen. Met dit inzicht en met de kennis van de factoren, waar de\ud vrijwilligers grote waarden aan hechten, kunnen de leidinggevenden hun vrijwilligers\ud duurzamer binden

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, vrijwilligers, brandweer, professionalisering
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36797
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.