Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in de festivalsector

By J. Buizer

Abstract

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) wordt voor festivals in Nederland steeds belangrijker met betrekking tot de lisence to operate, vanwege de verschuivende sociale norm ten aanzien van het milieu. In de festivalsector wordt op diverse manieren invulling gegeven aan mvo en met betrekking tot communicatie over mvo bestaan aanzienlijk verschillende visies. Sommigen vinden het vanzelfsprekend om ‘het goede’ te doen zonder daar bekendheid aan te geven, terwijl anderen er juist voor kiezen om de boodschap breed uit te dragen als bijdrage aan de bewustwording van maatschappelijke en milieugerelateerde issues. Weer anderen zijn nog helemaal niet toegekomen aan het verkennen van de mogelijkheden van mvo. Voor alle betrokken festivals geldt echter dat de belangrijkste drijfveer voor mvo te verklaren is vanuit de persoonlijke levensvisie. De weg naar mvo biedt kansen (bijvoorbeeld op het gebied van imagoversterking) maar kent ook bedreigingen (voornamelijk door het afhankelijkheidsnetwerk waarin alle partners eenzelfde sense of urgency moeten voelen om resultaten te bereiken) en vraagt een omslag in het korte termijn denken. Dit is een onderzoek naar de betekenis van mvo voor festivals en de argumenten, kansen en bedreigingen die daarbij komen kijken

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, festival, kunst en cultuur, maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility, integriteit, lisence to operate, imago, duurzaamheid
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36795
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.