Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De relatie tussen psychopathische kenmerken, sociaal cognitieve vaardigheden en externaliserend probleemgedrag bij schoolkinderen

By S. Rademakers

Abstract

In deze studie wordt de relatie tussen psychopathische kenmerken, sociaal cognitieve vaardigheden en externaliserend probleemgedrag onderzocht bij 58 Nederlandse kinderen tussen de 8 en 12 jaar met disruptieve gedragsproblemen. Bij de kinderen, die participeerden in het project Zelfcontrole op School van de Universiteit van Amsterdam, werden de Youth Psychopathic traits Inventory, de Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test en de Teacher Report Form afgenomen. De data werden geanalyseerd door middel van multipele regressie analyses. Er werden geen significante resultaten gevonden, wat erop wijst dat noch psychopathische kenmerken noch sociaal cognitieve vaardigheden in deze steekproef significante indicatoren zijn voor externaliserende gedragsproblemen. Enerzijds is het mogelijk dat de beperkingen van dit onderzoek een eventueel verband onderdrukt hebben, anderzijds is het mogelijk dat andere factoren (zoals opvoeding, leeftijdsgenoten en sociaal economische status) indicaties vormen voor externaliserend gedrag in deze steekproef. This study examined the relation between psychopathic traits, social cognitive skills and externalizing problem behavior in a sample of 58 Dutch 8 tot 12 years old children with disruptive behavioral problems. The participating children were tested using the Social Cognitive Skills Test and the Youth Psychopathic traits Inventory. Teachers filled out the Teacher Report Form. Data were analyzed using multiple regression analyses. No significant results were found. Neither psychopathic traits nor social cognitive skills appeared to be significant indicators of externalizing problem behavior in this sample. On the one hand the limitations of this study could have suppressed a possible link, on the other hand there could be other factors (like parenting, peers and socioeconomic status) indicating externalizing problem behavior in this sample

Topics: Sociale Wetenschappen, Psychopathie, sociaal cognitieve vaardigheden, externaliserend probleemgedrag. Psychopathy, social cognitive skills, externalizing problem behavior.
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36613
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.