Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Is het Behandelboek van Lindenhout een betrouwbaar en valide instrument?

By L.H. Meijerink

Abstract

Voor Nederlands jeugdzorgorganisaties wordt het steeds belangrijker de effectiviteit van hun behandelingen aan te tonen. Jeugdzorgorganisatie Lindenhout gebruikt een Behandelboek bestaande uit 9 domeinen en 73 Behandelboekdoelen als middel om doelen op gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen. De kwaliteit van dit middel is echter nog niet aangetoond. In dit onderzoek wordt daarom de kwaliteit aan de hand van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en begripsvaliditeit bepaald. Achtentwintig medewerkers van Lindenhout hebben 50 indicatiedoelen (behandeldoelen opgesteld door Bureau Jeugdzorg) ondergebracht in het Behandelboek. Aan de hand hiervan werd aangetoond dat het Behandelboek, ongeacht de regio van Lindenhout, de functie van de medewerker en het oordeel van de medewerkers over het Behandelboek betrouwbaar gebruikt wordt. De betrouwbaarheid is hoger bij de toewijzing van de indicatiedoelen aan de negen ruim omschreven domeinen dan bij de toewijzing van de indicatiedoelen aan de 73 concreet omschreven Behandelboekdoelen. De verschillende regio’s, functies en groepen met een bepaald oordeel over het Behandelboek blijken een vergelijkbare mate van betrouwbaarheid te laten zien. De validiteit is onderzocht door tien experts buiten Lindenhout de Behandelboekdoelen te laten onderbrengen onder de negen zorgdomeinen. In totaal blijkt 76,5% van de doelen onder het juiste zorgdomein geplaatst te worden. Er zijn een aantal Behandelboekdoelen die niet of nauwelijks onder het juiste domein geplaatst worden. Hier dient verder onderzoek plaats te vinden om duidelijkheid over de oorzaak te kunnen geven. Tot slot blijken de domeinen van het Behandelboek van Lindenhout voor 78% overeen te komen met gestandaardiseerde doelenlijsten van 2 andere jeugdzorginstellingen

Topics: Sociale Wetenschappen, NL: Jeugdzorg, effectiviteit, validiteit, inter - beoordelaarbetrouwbaarheid EN: youth care, effectiveness, validation, inter rater reliability.
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36612
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.