Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De appel valt niet ver van de boom?!’

By J. van der Spek and C. Casteleijn

Abstract

In dit onderzoek wordt de relatie tussen industrialisatie en sociale mobiliteit onderzocht. Onderzocht wordt welk beginsel de grootste invloed heeft op sociale mobiliteit: het afkomstbeginsel of het prestatiebeginsel. Met het oog op het statusverwervingsmodel van Blau en Duncan is de verwachting dat het prestatiebeginsel meer invloed heeft op sociale mobiliteit dan het afkomstbeginsel. Deze aanname wordt door veel andere empirische onderzoeken ondersteund. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van data die worden aangeleverd door de Historische Steekproef Nederland (HSN). Hierbij worden twee hypothesen geformuleerd om zowel het afkomstbeginsel als het prestatiebeginsel te analyseren. Deze worden getoetst aan de hand van correlatietabellen en regressievergelijkingen. De eerste hypothese, die tegen het afkomstbeginsel pleit, wordt bevestigd. De tweede hypothese, die voor het prestatiebeginsel pleit, wordt verworpen. Dit zorgt voor een lastige situatie, omdat er geen overduidelijke steun is voor het afkomstbeginsel dan wel het prestatiebeginsel. Maar na het vergelijken van de regressiecoëfficiënten en –constanten is geconcludeerd dat het prestatiebeginsel uiteindelijk toch meer invloed heeft op sociale mobiliteit dan het afkomstbeginsel

Topics: Sociale Wetenschappen, Sociale mobiliteit, industrialisatie, afkomstbeginsel, prestatiebeginsel
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36606
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.