Location of Repository

De tussenstap naar auditieve analyse van mkm-woorden op foneemniveau. Een onderzoek naar twee interventies bij zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen uit het regulier onderwijs voor aanvang van het formeel leesonderwijs.

By S.C.M. Hoebers

Abstract

Auditieve analyse (het hakken van woorden) is een belangrijke vaardigheid bij het spellen. Voor de start van het formeel leesonderwijs wordt hier al aandacht aan besteed. Door middel van twee trainingen waarin woorden gesplitst werden volgens m-km of mk-m (waarbij m staat voor medeklinker, en k voor klinker), is onderzocht of de ene variant beter aan te leren is dan de andere. Ook zeer moeilijk lerende kinderen zijn betrokken bij dit onderzoek. Voor en na de training werd een auditieve analysetoets afgenomen. Het grootste deel van de wetenschappelijke literatuur geeft aan dat m-km het meest effectief is (in lijn met de onset-rime theorie), in de praktijk wordt mk-m logischer gevonden (aldus een resonansgroep). Uit de resultaten bleek dat de training effectief was en dat bovendien de stof voor een deel beklijft is in de tweede week. De leerlingen scoren significant beter met het splitsen van woorden zoals in de training is aangeleerd. De training gericht op de splitsing mk-m is het meest effectief voor de leerlingen in het basisonderwijs. Voor de zeer moeilijk lerende kinderen zijn beide trainingen vrijwel even effectief gebleken. De resultaten kunnen gebruikt worden om taalmethoden te verbeteren en zodoende het onderwijs aan te passen aan de behoefte van de leerlingen

Topics: Sociale Wetenschappen, Auditieve analyse, onset-rime, fonemisch bewustzijn, fonologisch bewustzijn, zeer moeilijk lerende kinderen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36463
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.