Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Multimedia, vooral leuk in plaats van leerzaam? Onderzoek naar de optimale multimedia-instructie voor leerlingen in het basisonderwijs.

By E.T.J. Meewis

Abstract

In deze thesis is een onderzoek beschreven naar de optimale multimedia-instructie voor kinderen in het reguliere onderwijs. Meer specifiek of het multimedia principe en het modality principe van de cognitive theory of multimedia learning van Mayer gelden voor leerlingen uit groep vijf van het reguliere onderwijs. Verdeeld over drie groepen hebben 55 leerlingen uit groep vijf van het reguliere basisonderwijs deelgenomen. Alle drie de groepen hebben een voor- en natoets gemaakt die bestond uit een combinatie van retentie- en transfervragen over de les ‘knollen en bollen’. Tussen de voor- en natoets kreeg iedere groep een les aangeboden over het verschil tussen knollen en bollen. De les werd aangeboden in de vorm van een filmpje met gesproken tekst, een filmpje met ondertiteling of alleen de tekst op papier. Bij de natoets werd als laatste gevraagd naar de ervaren moeilijkheid om een uitspraak te kunnen doen over de ervaren cognitieve belasting. Op basis van eerdere onderzoeken is de verwachting dat, met betrekking tot het multimedia principe, de twee experimentele groepen significant beter zullen presteren dan de controlegroep. De verwachting, met betrekking tot het modality principe, is dat de eerste experimentele groep, die het filmpje met gesproken tekst aangeboden hebben gekregen, significant beter presteren dan de tweede experimentele groep en de eerste groep daarmee ook de laagst ervaren cognitieve belasting zal hebben. Verschillende variantieanalyses, eventueel rekeninghoudend met covariabelen, werden uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Voor alle drie de groepen is er sprake van een leereffect. Zowel het multimedia principe als het modality principe konden echter niet worden aangetoond. Eveneens werden er geen significante verschillen gevonden met betrekking tot de ervaren cognitieve belasting. Bij het interpreteren van deze resultaten moet rekening worden gehouden met een aantal beperkingen van het onderzoek zoals de onderzoeksgrootte en betrouwbaarheid van de toetsen. Voor de toekomst is het een aanbeveling, rekening houdend met de beperkingen, dergelijk onderzoek te herhalen en in het algemeen het onderzoek naar educatieve multimedia ook te richten op de doelgroep van jongere leerlingen

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36437
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.