Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tussen school en opvang

By W. Noordman

Abstract

De tussenschoolse opvang vormt voor ouders en kinderen een belangrijke schakel binnen het doorlopend dagarrangement. Door de mogelijkheid kinderen tussen de middag op school op te vangen kunnen ouders betaalde arbeid en zorg makkelijker combineren. Hoewel de basisschool en de tussenschoolse opvang zorg dragen over dezelfde kinderen, bestaan er veel problemen met betrekking tot de overdracht van informatie over deze kinderen. Er bestaat veel verscheidenheid in de wijze waarop scholen en voorzieningen voor tussenschoolse opvang de overdracht van kindgegevens geregeld hebben. Feit is echter dat duidelijke regels en afspraken met betrekking tot de overdracht vaak afwezig zijn. Wanneer de overdracht niet goed is geregeld kan dit gevolgen hebben voor het welzijn van de kinderen; belangrijke informatie over kinderen gaat verloren waardoor problemen niet of te laat worden gesignaleerd. Dit onderzoek gaat in op welke manier de overdracht van kindgegevens tussen de basisschool en tussenschoolse opvang geregeld is, welke factoren van invloed zijn op de overdracht van kindgegevens en op welke wijze de overdracht van kindgegevens optimaal geregeld kan worden

Topics: Sociale Wetenschappen, Tussenschoolse opvang, basisschool, overdracht, kindgegevens, schoolkinderopvang
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36392
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.