Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Garandeert het hebben van een HKZ certificaat kwaliteit?

By A.S.P.M. van Dijk

Abstract

In 2008 ontving de organisatie MEE Utrecht, Gooi & Vecht (MEE UGV) een HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificaat\ud Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MEE en betreft een evaluatie van een methodiek voor kwaliteitsmeting die de organisatie MEE UGV gebruikt om kwaliteitsverbetering volgens het HKZ schema te waarborgen. \ud In dit onderzoek is aan de hand van evaluatieformulieren van MEE de cliënttevredenheid in kaart gebracht. Vervolgens zijn met behulp van statistische bewerkingen verklaringen hiervoor gezocht in verschillen tussen regio’s en diensten. \ud Daarnaast is de kwaliteit van het evaluatieformulier ‘Evaluaties en Afsluiting’ beoordeeld aan de hand van methodisch- wetenschappelijke (evaluatie) inzichten. \ud Uit de statistische berekeningen is naar voren gekomen dat de meeste cliënten tevreden zijn over de dienstverlening van MEE UGV. Deze tevredenheid wordt nauwelijks beïnvloed door het type dienst dat wordt verleend of door de regio waar deze dienst wordt aangeboden.\ud Hoewel het formulier wel voldoet aan de basiseisen van het HKZ, is er uit de semi- gestructureerde interviews en met behulp van algemene evaluatieleer gebleken dat de validiteit en betrouwbaarheid van het formulier nog te wensen overlaten en verbeteringen mogelijk zijn. \ud Enkele beleidsadviezen voor de beleidsafdeling zijn: aanpassen van het formulier; waarborging van de anonimiteit van de cliënt bij het invullen van het formulier; betrekken van medewerkers en cliënten bij implementatie van nieuwe methodiek

Topics: Sociale Wetenschappen, MEE, Dienstverlening, Kwaliteitsmeting, HKZ, evaluatie, Rationele keuze, Kwaliteitseisen, Rubriek 3
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36376
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.