Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ervaringen van Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen bij het bevorderen van ‘empowerment’ bij patiënten met schizofrenie

By H.C. Swets

Abstract

INLEIDING: Door deïnstitutionalisatie en vermaatschappelijking veranderde de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische beperkingen naar herstelgerichte ondersteuning. DOEL: Het beschrijven van ervaringen van SPV-en bij het bevorderen van empowerment bij patiënten met schizofrenie, waardoor er ‘ervaringskennis’ kan worden gegenereerd en er een bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van de herstelvisie en herstelgerichte ondersteuning in de SPV-hulpverlening aan patiënten met schizofrenie.VRAAG: Wat zijn ervaringen van SPV- en bij het bevorderen van ‘empowerment’ bij patiënt met schizofrenie? METHODE: Er werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd volgens de methodiek van de ‘Grounded Theory’ binnen een GGZ-instelling. Dataverzameling bestond uit het afnemen van semigestructureerde interviews bij doelgericht geselecteerde SPV-en. De analyse vond plaats volgens de methode van constante vergelijking. RESULTATEN: Aan het onderzoek werd door elf SPV-en deelgenomen. Door de deelnemers werd ‘empowerment’ verschillend omschreven en herstel een helderder begrip genoemd. Er worden meerdere hulpverleningsvormen aangeboden, uitgaande van de behoefte van de patiënt. In de SPV-hulpverlening toegepaste hulpverleningsvormen zijn; het aangaan van een relatie, vaststellen van de behoefte, educatie, familiecontact, medicatiemanagement, arbeid en dagbesteding, praktische hulpverlening en casemanagement. Positieve- en negatieve symptomen, stigmatisering regelgeving en bureaucratie worden als beïnvloedende factorenervaren. CONCLUSIE: Empowerment is een niet eenduidig te omschrijven begrip. Empowerment draagt bij tot herstel. Meerdere SPV-hulpverleningsvormen worden aan geboden om het proces van herstel van de patiënt te ondersteunen Er zijn factoren die de mate van herstel beïnvloeden. \ud AANBEVELINGEN: Verder onderzoek is nodig om het begrip empowerment en herstel te operationaliseren

Topics: Geneeskunde, English Keywords: Grounded Theory, (Community) Psychiatric Nursing, Community Practice, Schizophrenia\ud Nl. Trefwoorden: Grounded Theory, (Sociaal) Psychiatrische Verpleegkundigen, (Ambulante) Hulpverlening, Schizofrenie
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36374
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.