Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kansrijke of onzekere tijden? Een studie naar het psychologisch loopbaancontract van High Potentials tijdens de overname van ABN Amro.

By T.T. Nguyen

Abstract

Retentie van getalenteerde medewerkers is ondanks de huidige crisis een belangrijk agendapunt voor organisaties. Moderne medewerkers geven aan loopbaanontwikkeling belangrijk te vinden, en in het huidige onderzoek staat het psychologische loopbaan contract centraal. Er is binnen de Fortis Bank een onderzoek uitgevoerd naar dit contract bij veertig High Potentials en een controlegroep. In het onderzoek zijn de invloed van persoonskenmerken en een veranderingsproces verwerkt, en er is gekeken naar mobiliteitswensen. Uit deze thesis blijkt dat leeftijd, aantal jaren in dienst, opleidingsniveau en salarisschaal van invloed zijn op het psychologisch loopbaan contract. Het veranderingsproces heeft een negatieve invloed op het contract, en dit blijkt ten dele de mobiliteitswens te beïnvloeden. Het onderzoek is unilateraal, vanuit het perspectief van de medewerker, uitgevoerd en dient als nulmeting voor de benoemde talentgroep; vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de effecten van de benoeming en veranderingsprocessen op de lange termijn zijn, en welke gevolgen dit voor de retentie heeft

Topics: Sociale Wetenschappen, Psychologisch loopbaancontract, High Potentials, Mobiliteit, Overnameproces
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36191
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.