Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Interactie in de reken-wiskundeles; een video-analyse.

By S.M. de Lange

Abstract

In dit onderzoek is de interactie van leraren en leerlingen tijdens de nabespreking van de oplossingen van een opdracht in een les realistisch rekenen-wiskunde geanalyseerd. Onderzocht is of de vormen van interactie in de loop van de lessen van een leraar verandert. Uit de literatuur blijkt dat het op de juiste manier onderwijzen van realistisch rekenen-wiskunde een complexe aangelegenheid is waarbij veel van de vaardigheden van leraren wordt gevraagd. Er zijn elf lessen van drie leraren uit het primair- en voortgezetonderwijs gebruikt die op video waren opgenomen door het Freudenthal Instituut. Van elke leraar zijn er minimaal drie lessen geanalyseerd met behulp van een codeerschema, waarna de frequenties van de verschillende codes zijn bepaald. De analyse van de interactie laat zien dat de leraren in de loop van een jaar veranderen in de soorten vragen die ze stellen en de tijd die ze besteden aan de nabespreking. Opvallend is dat alle drie de leraren de reflectiefase van de nabespreking weinig hebben ontwikkeld. Terwijl dit de belangrijkste fase is in het realistisch rekenen-wiskunde omdat daar mathematiseren en niveauverhoging zou moeten plaatsvinden

Topics: Sociale Wetenschappen, Interactie, realistisch rekenen-wiskunde, video-analyse, case-study
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36028
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.