Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

(G)een weg terug? Over de (on)mogelijkheid van het plaatsen van zbo’s onder ministeriële verantwoordelijkheid

By W.F. Jacobse

Abstract

Dit is een verkennend onderzoek naar wat ervoor zorgt dat regering en parlement er niet toe besluiten om zelfstandige bestuursorganen te plaatsen onder directe ministeriële verantwoordelijkheid. Deze vraag is ingegeven door de constatering dat deze zbo’s in 2004 een negatief imago hadden onder nationale besluitvormers, omdat deze organisaties overheidstaken uitvoeren buiten de directe ministeriële verantwoordelijkheid. Centraal in deze studie is het advies van de interdepartementale commissie Kohnstamm, die ervoor pleitte om nagenoeg al deze zbo’s af te schaffen en deel te laten worden van het parlement. Een analyse van besluitvorming over zbo's aan de hand van het stromenmodel, punctuated equilibrium theorie en padafhankelijkheid heeft laten zien dat de voornaamste verklaring voor de hoofdvraag is dat men meent dat deze organisaties naar behoren functioneren. Deze opvatting leidt ertoe dat men geen voordeel ziet in een ingrijpende reorganisatie van deze organen om ze onder de ministeriële verantwoordelijkheid te laten vallen en dus onderdeel te maken van departementen

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Zelfstandige bestuursorganen, zbo's, ministeriële verantwoordelijkheid, padfhankelijkheid, punctuated equilibrium theorie, stromenmodel.
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35764
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.