Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

'Community Development' door sport Een onderzoek naar betekenissen van betrokkenen in communities aan de West-Kaap, Zuid-Afrika van de organisatie van sport.

By J.A. Broek

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de sportbehoeften van lokale gemeenschappen in Zuid-Afrika. In het bijzonder wordt er onderzoek verricht naar de organisatie van sport(activiteiten) en de daaraan gekoppelde (sport)infrastructuur. Drie lokale gemeenschappen aan de West-Kaap in Zuid-Afrika vormen de context van dit onderzoek. De drie communities zijn: Genadendal / Greyton, Mitchell’s Plain en Graafwater. Deze drie communities staan bekend als achtergestelde gemeenschappen. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was het veldwerk in Zuid-Afrika. Het veldwerk is verricht in een periode van drie weken in februari en maart 2009. Het centrale doel was om te onderzoeken of de sportbehoeften van de drie lokale gemeenschappen aan de West-Kaap in Zuid-Afrika aansluiten op het concept Community Sport Club, zoals deze door The Spirit of Sport Foundation is ontwikkeld. Door het afnemen van interviews bij mensen uit de community die betrokken zijn bij de organisatie van sport is getracht betekenissen, inzichten en achterliggende motieven te verkrijgen die als data fungeren voor dit onderzoek. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Welke betekenissen geven betrokkenen in communities aan de West-Kaap, Zuid-Afrika aan de organisatie van sport? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van halfgestructureerde interviews, observaties en participaties. Deze onderzoeksmethoden hebben ertoe geleid dat ik een brede kijk kon ontwikkelen op de drie communities en de betekenissen die de informanten mij gaven. Om het empirische materiaal te analyseren is gebruik gemaakt van verschillende theoretische concepten. De meest relevante concepten zijn die van het arenamodel en de perspectieven op organisatieprocessen. Deze zijn als rode draad door het onderzoek verweven. Ook concepten als ‘sociaal kapitaal’, ‘macht’, ‘empowerment’ en ‘ondernemerschap’ hebben een groot aandeel binnen dit onderzoek. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek hebben een duidelijk inzicht gegeven in de behoeften van de lokale gemeenschappen. Het wordt duidelijk dat de organisatie van sport(activiteiten) binnen lokale gemeenschappen te wensen overlaat, net als de sport(infra)structuur. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat een aanpak en concept voor Community Sport Clubs, dat als uitgangspunt kan dienen bij de realisatie van sport- en beweegvoorzieningen in Zuid-Afrikaanse gemeenschappen, een goed initiatief is om bij te dragen aan de organisatie en structuur in de communities, mits het concept is afgestemd op de behoeften van de community

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, community, development, sport
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35586
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.