Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Redenen voor niet-deelname in de georganiseerde sport

By S.E. Visser

Abstract

Non-participatie van kinderen in de georganiseerde sport is een hot item. In mei 2009 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport uitgebracht onder de naam “Kunnen alle kinderen meedoen?”. In deze nulmeting wordt onderzoek gedaan naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen. SCP concludeert in dit onderzoek, dat de draagkracht van de ouders de belangrijkste reden is voor niet-deelname in de georganiseerde sport. Deze conclusie roept twijfels bij mij op. Aan de hand van literatuuronderzoek en het ondervragen van kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar door middel van schriftelijke interviews probeer ik antwoord te geven op de onderzoeksvraag of de financiële reden echt de belangrijkste reden is voor niet-deelname in de georganiseerde sport of dat er nog andere belangrijke redenen zijn. Resultaten laten zien, dat voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar de belangrijkste reden om niet deel te nemen in de georganiseerde sport de ontbrekende kennis van de mogelijkheden met betrekking tot de georganiseerde sport is. Kinderen hebben allereerst niet altijd een duidelijk beeld bij georganiseerde sport en daarnaast weten zij de weg naar de georganiseerde sport niet altijd te vinden. Naast deze reden speelt ook het nog geen keuze kunnen maken in de sport die zij zouden willen beoefenen een grote rol. Het sportaanbod is tegenwoordig erg groot voor kinderen en doordat zij door middel van bijvoorbeeld kennismakingslessen op school in aanraking komen met verschillende sporten, is de keuze ook lastiger. Beleid zou zich moeten richten op voorlichting en bewustwording van zowel de ouders als de kinderen. Ouders moeten zich beseffen welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden zij hebben om hun kinderen te stimuleren tot meer maatschappelijke participatie en daarbij dienen zij meer kennis van de mogelijkheden met betrekking tot de georganiseerde sport te krijgen

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35570
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.