Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Winst door Sport: een onderzoek naar betekenissen rondom bedrijfshockey

By W. Sijtsma

Abstract

Aanleiding: Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sportbeoefening bijdraagt aan de ontwikkeling van karakter en eigenschappen die van voordeel kunnen zijn in andere maatschappelijke velden. Nooit is echter aangetoond dat deze ontwikkelde eigenschappen zich vervolgens ook uiten in een andere setting of dat ze zich beperken tot de sportsetting. Bovendien is er de doelstelling van het Olympisch Plan 2028 om sport beter te laten bijdragen aan het prestatievermogen van werknemers en zijn zij benieuwd hoe sport kan bijdragen aan gedrag en prestaties op de werkvloer. Het onderzoek: De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt: Welke betekenis kennen werknemers en HR-managers van arbeidsorganisaties toe aan samen sporten en hoe verhoudt zich dit tot de sportwaarden zoals die zijn geformuleerd in het Olympisch Plan 2028? Om hier een antwoord op te kunnen geven, wordt in deze studie in gegaan op betekenissen die werknemers en HR-managers toekennen aan de bedrijfhockeycompetitie in de Regio Amsterdam. Methoden: Om deze betekenissen te achterhalen zijn semi- gestructureerde diepte interviews afgenomen bij de aanvoerders van 8 teams uit de regio Amsterdam en 4 HR-managers van deze bedrijven. Vervolgens is vanuit een interpretatieve benadering naar de resultaten van de interviews gekeken en worden ze gekoppeld aan het theoretisch raamwerk dat is neergezet aan de hand van een bestudering van relevante literatuur om dit onderwerp. Resultaten: In de resultaten wordt in gegaan op de verschillende motieven die werknemers hebben om mee te doen en managers om het te faciliteren. Ook wordt het bedrijfshockey vergeleken met regulier hockey en andere bedrijfsactiviteiten zoals borrels. Conclusies: Het spelen van een sportcompetitie met collega’s is van waarde voor zowel werknemers als organisatie en draagt daarmee bij aan het prestatievermogen. Mensen leren meer mensen kennen, eigenschappen worden zichtbaar die normaal niet goed zichtbaar zijn en men leert de organisatie beter kennen. De waarde die de bedrijfscompetitie kan hebben wordt sterk bepaald door de mate van vrijblijvendheid: dat zorgt ervoor dat mensen meer op hun gemak zijn bij het hockey dan andere werkgerelateerde activiteiten en de voordelen die deze informele sfeer rond het sporten met zich meebrengt werkt dan door op de werkvloer

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Betekenissen, sociaal kapitaal, Organizational Citizenship Behavior, bedrijfshockey
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35554
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.