Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Teambesprekingen in de Nederlandse Kinderrevalidatie. Een beschrijving van de structuur, inhoud en mate van betrokkenheid van ouders van kinderen met een Cerebrale Parese in de halfjaarlijkse teambespreking.

By C. de Leon

Abstract

Achtergrond: De afgelopen jaren heeft er binnen de kinderrevalidatie een verschuiving plaatsgevonden van kindgerichte naar gezinsgerichte zorg. Studies laten zien dat het betrekken van ouders bij de zorg voor hun kinderen van groot belang is, maar er is nog weinig onderzoek verricht naar de daadwerkelijke betrokkenheid van ouders in het zorgproces. Doel: Deze kwalitatieve studie beschrijft het verschil in de aanwezigheid en afwezigheid van ouders op de structuur en inhoud van halfjaarlijkse teambesprekingen als basis van de zorg voor kinderen met een Cerebrale Parese (CP) in de leeftijd van 4-8 jaar. Methode: Voor dit onderzoek zijn ouderparen benaderd van kinderen met CP in vijf verschillende revalidatiecentra in Nederland. In totaal hebben er 40 teambesprekingen plaatsgevonden. Bij 15 van de 40 teambesprekingen waren ouders aanwezig. Naast het verschil in aanwezigheid en afwezigheid van ouders betreft de gespreksonderwerpen, besluitvormingproces, het proces rondom het stellen van doelen en het nemen van initiatieven, is er gekeken naar de betrokkenheid van ouders; het daadwerkelijk deelnemen aan het gesprek, een stem hebben. Resultaten: Teambesprekingen waarbij ouders aanwezig zijn, duren gemiddeld twee keer zo lang. Er is weinig verschil tussen de af- en aanwezigheid van ouders betreffende de gesprekonderwerpen tijdens de teambespreking. Ouders worden betrokken en nemen initiatieven tijdens de teambespreking, maar dit gebeurt nog in beperkte mate. Conclusie: Voor toekomstig onderzoek is het van belang om te onderzoeken waar de betrokkenheid en het nemen van initiatieven van ouders mee samenhangt. Deze betrokkenheid en het nemen van initiatieven moet nog meer gestimuleerd worden zodat waardevolle informatie van ouders gehoord wordt en zo betere gezinsgerichte zorg aangeboden kan worden

Topics: Sociale Wetenschappen, team meetings, rehabilitation centers in the Netherlands, parent participation
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35397
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.