Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De lerende school vraagt om hulp?!

By E. Blokland

Abstract

Met de Wet Invoering Vraagfinanciering staat het scholen vrij om te kiezen welke onderwijskundige diensten ze waar inkopen. Onderwijsadviesbureaus krijgen op deze manier een heel andere marktpositie. ‘De lerende school’ wordt van groot belang geacht bij het realiseren van schoolontwikkeling, innoveren, vernieuwen en verbeteren. Onderwijsadviesbureaus bieden diensten om dit te ondersteunen. De centrale vraag in dit onderzoek is: Is er een verband tussen de mate waarin kleine reguliere (minder dan 200 leerlingen), grote reguliere (200 of meer leerlingen), kleine brede en grote brede basisscholen in Nederland kenmerken van ‘de lerende organisatie’ vertonen en de keuze van deze basisscholen voor diensten van een onderwijsadviesbureau? Om tot beantwoording van deze vraag te komen is een vragenlijst afgenomen onder 30 basisscholen verspreidt over Nederland. De scholen zijn onderverdeeld in kleine reguliere scholen, grote reguliere scholen, kleine brede scholen en grote brede scholen. Kleine scholen (zowel breed als regulier) blijken over meer helderheid van visie en missie te beschikken, de scholen zijn veelal Christelijke scholen. Deze scholen kunnen hun identiteit helder in missie en visie verwoorden. Scholen die over een grote mate van helderheid van visie en missie beschikken, nemen meer diensten af op het gebied van ontwikkeling en verspreiding van educatief materiaal. Ook nemen kleine scholen meer diensten af op het gebied van nascholing en systeembegeleiding. Reguliere scholen (zowel klein als groot) nemen meer diensten af op het gebied van nascholing. Enkele kenmerken van ‘de lerende organisatie’ hebben ofwel een negatieve samenhang ofwel een positieve samenhang met de diensten afgenomen van onderwijsadviesbureaus. Nader onderzoek naar de kenmerken van ‘de lerende organisatie’ met grotere steekproefgrootte is gewenst

Topics: Sociale Wetenschappen, Lerende organisatie, brede school, onderwijsadviesbureau
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35362
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.