Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Obsessief-compulsieve symptomen en de mate van seriële en parallelle informatieverwerking

By L.E. Scheffer and M.A.R. Leistra

Abstract

In dit onderzoek is geprobeerd de hypothese te bevestigen dat mensen die in hoge mate obsessief-compulsieve symptomen rapporteren meer gebruik maken van seriële informatieverwerking in plaats van parallelle informatieverwerking. 43 studenten die hoog scoorden op obsessief-compulsieve symptomen en 47 studenten die laag scoorden op obsessief-compulsieve symptomen voerden de audiovisuele conjunctietaak uit, waarin zij werden geïnstrueerd zo snel en correct mogelijk te reageren op tegelijkertijd aangeboden auditieve (lage of hoge toon) en visuele stimuli (S of X). De taak bestond uit drie condities van 200 trials: Attend Auditory, waarbij gereageerd diende te worden op een auditieve stimulus en de visuele stimulus irrelevant was; Attend Visual, waarbij gereageerd diende te worden op een visuele stimulus en de auditieve stimulus irrelevant was; Conjunction, waarbij de participant diende te reageren op een bepaalde combinatie van een auditieve en een visuele stimulus. \ud Verwacht werd dat (1) beide groepen langzamere reactietijden zouden hebben in de Conjunction conditie dan in Attend Auditory en Attend Visual; (2) OC+ een snellere reactietijd zou hebben dan OC- in de condities Attend Auditory en Attend Visual; (3) OC+ een langzamere reactietijd zou hebben dan OC- in de Conjunction conditie; (4) OC+ minder fouten zou maken dan OC- in de Conjunction conditie.\ud Met uitzondering van de eerste hypothese werden de verwachtingen niet bevestigd door de resultaten van dit onderzoek. Sterker nog, de reactietijden van de twee groepen waren in alle condities nagenoeg gelijk. Ook met betrekking tot accuraatheidspercentage werden er geen significante verschillen tussen de groepen gevonden. De resultaten zouden erop kunnen wijzen dat er voor mensen met obsessief-compulsieve symptomen geen overkoepelende manier van informatieverwerking bestaat en dat de eerder gevonden seriële manier van informatieverwerking van OC+ zich slechts onder bepaalde omstandigheden manifesteert

Topics: Sociale Wetenschappen, OCS, informatieverwerking, parallel, serieel
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35158
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.