Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De invloed van thuisactiviteiten op het getalbegrip van peuters

By A.C.J. Giesen

Abstract

Er zijn verschillende factoren die meespelen bij de ontwikkeling van getalbegrip bij jonge kinderen. Kindfactoren, zoals cognitieve capaciteiten, en omgevingsfactoren, zoals sociaal economische status en opleiding van ouders kunnen van invloed zijn op deze ontwikkeling. In dit artikel wordt ingegaan op de rol van thuisactiviteiten op de ontwikkeling van getalbegrip. Dit wordt toegelicht aan de hand van een studie waarin de relatie tussen deze aspecten is onderzocht bij in totaal 74 driejarige kinderen. De belangrijkste bevindingen zijn dat er een matige samenhang is gevonden tussen de analoge en verbale code en dat peuters een logaritmische representatie van de getallenlijn ontwikkelen, al zijn de gemiddelde scores laag. De meest opvallende bevinding is dat er geen samenhang is gevonden tussen activiteiten die thuis plaats vinden en de ontwikkeling van getalbegrip bij peuters

Topics: Sociale Wetenschappen, Getalbegrip, thuisactiviteiten, peuters
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35103
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.