Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Effect Instructie op Kwaliteit Peerfeedback; een onderzoek naar het effect van directe instructie over constructieve feedback op de kwaliteit van en algemene opvattingen over peerfeedback bij HBO studenten die sinds kort werken binnen Virtual Action Learning.

By H.J. van Amerongen

Abstract

Dit onderzoek richt zich op het effect van een training over constructieve feedback op de opvattingen van studenten over peerfeedback en de kwaliteit van gegeven feedbacksuggesties. Er is hierbij gebruik gemaakt van een pre-test post-test non-equivalent group design met een voor- en een nameting van de kwaliteit van feedback voor zowel een experimentele- als een controlegroep met in totaal 32 HBO studenten. De experimentele groep heeft een training gevolgd over het geven van constructieve feedback middels het directe instructiemodel. Vervolgens zijn van beide groepen 317 feedbacksuggesties geanalyseerd. Hiernaast zijn vragenlijsten en interviews afgenomen om aanvullende data te verzamelen over het effect van de gegeven instructie. Er zijn voor zowel de feedbacksuggesties als de vragenlijsten geen significante verschillen gevonden. De negatieve houding van de studenten en de lage motivatie, grotendeels veroorzaakt door VAL, worden gezien als mogelijke verklaringen voor het ontbreken van een effect van de experimentele ingreep. Daarnaast heeft een grote uitval, ook veroorzaakt door het vrije opleidingsconcept, een te lage n opgeleverd om harde uitspraken te kunnen doen

Topics: Sociale Wetenschappen, Constructieve feedback, Directe Instructie, Peerfeedback, Virtual Action Learning
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35067
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.