Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Aandacht van verplegenden in de dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners

By C.T.M. Westhof

Abstract

Samenvatting: aandacht van verplegenden in de dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners Aandacht noemen verplegenden en verpleeghuisbewoners een belangrijk aspect van de dagelijkse zorg. Zorgethici bevestigen dit. Desondanks is er weinig empirische kennis over het geven van aandacht in specifieke zorgsituaties. In deze kwalitatieve studie is een beschrijving gegeven van aandacht van verplegenden aan bewoners van een somatische afdeling van een verpleeghuis. De volgende onderzoeksvragen stonden hierbij centraal: - Hoe geven verplegenden van een afdeling in een verpleeghuis uitdrukking aan de kwaliteit aandacht in hun dagelijkse zorg voor bewoners met een somatische aandoening. - Welke betekenis kennen verplegenden toe aan deze uitdrukkingen van aandacht? - Wanneer zijn verplegenden in staat om uitdrukking te geven aan de kwaliteit aandacht in de zorg voor de bewoners? De data zijn verzameld middels participerende observaties en interviews met verplegenden. Hierbij is de fenomenologische stroming gevolgd. De resultaten wijzen op een onderscheid tussen instrumentele en vrije aandacht. Verplegenden benoemen instrumentele aandacht als het observeren van, luisteren naar en doorvragen aan bewoners om op de behoeften van bewoners in te kunnen spelen. Vrije aandacht zien zij als het bieden van iets extra’s aan bewoners om de bewoners een goede tijd te geven. De verplegenden voelen zich prettig wanneer zij aandacht kunnen geven aan bewoners. Vier factoren bevorderen volgens de verplegenden het geven van aandacht, namelijk: een open houding van de verplegende, medewerking van collega’s, informatie uit mondelinge en schriftelijke rapportage en de beschikbare tijd. Vervolgonderzoek naar de ervaringen van verpleeghuisbewoners en naar de kwaliteit aandacht in andere specifieke zorgsituaties kunnen een completer beeld geven van wat aandacht is en wat het betekent voor zorgvragers en verplegenden. Dit maakt het mogelijk om de kwaliteit aandacht binnen het spreken over de dagelijkse zorg in de verpleegkundige praktijk en het verpleegkundig onderwijs beter gestalte te kunnen geven

Topics: Geneeskunde, Aandacht, verpleeghuis, somatisch, betekenis, verplegenden Attention, nursing home, somatic, meaning, nurses
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34920
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.