Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Executieve functies als voorspeller van een lage rekenvaardigheid

By S.W.M. Toll

Abstract

Uit recent onderzoek blijkt dat executieve functies belangrijke voorspellers zijn voor individuele verschillen in de ontwikkeling van rekenvaardigheid van kinderen. Executieve functies is de overkoepelende term voor verschillende complexe vaardigheden die nodig zijn voor een doelgerichte uitvoering van taken, zoals de ‘inhibitie’ van dominante reacties, het ‘shiften’ tussen verschillende taken en strategieën en ‘updating’ voor de opslag van tijdelijke gegevens en het herzien van deze informatie als nieuwe input dit vereist. In het huidige onderzoek wordt nagegaan of executieve functies als voorspeller kunnen worden gezien voor een lage rekenvaardigheid. Een indeling is gemaakt in drie groepen kinderen met respectievelijk een lage, een gemiddelde en een hoge rekenvaardigheid. Door middel van ANOVA’s voor herhaalde metingen en discriminantanalyses is nagegaan welke factoren een voorspellende waarde hebben voor het rekenniveau in groep 4. Gebleken is dat de groepen verschillen op een aantal taken, maar dat alle drie de groepen een significante ontwikkeling doormaken. Enkel de updating taken kunnen als voorspellers worden gezien voor een lage rekenvaardigheid, als aanvulling op eerdere prestaties op rekentaken

Topics: Sociale Wetenschappen, Executieve functies, rekenvaardigheid, shifting, inhibitie, updating
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34878
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.