Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Triple P: effectief voor specifieke doelgroepen? Effectiviteit van de Triple P groepstraining voor gezinnen met kinderen die verschillende soorten klinisch probleemgedrag vertonen

By M.A.A.M. Zuidgeest

Abstract

Triple P is een opvoedingsinterventie gericht op het voorkomen en behandelen van ernstige gedrags-, emotionele en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Het doel van dit onderzoek was het meten van de effectiviteit van de Triple P groepstraining (niveau 4). In het bijzonder werd onderzocht of het soort klinisch probleemgedrag en het aantal gelijktijdig vertoonde soorten klinisch probleemgedrag van invloed waren op de effectiviteit. De steekproef bestond uit 172 ouders die de Triple P groepstraining hebben gevolgd en 191 ouders uit de normale populatie. Afhankelijke variabelen waren probleemgedrag van het kind (SDQ), opvoedvaardigheden (PS), competentiegevoel van ouders (PSOC) en negatieve emoties van ouders (DASS). Ouders uit de experimentele groep vulden de vragenlijsten voorafgaand aan en na afloop van de interventie in en ouders uit de normale populatie vulden de vragenlijsten één maal in (basismeting). De effectiviteit van de interventie werd gemeten via onafhankelijke t-toetsen, repeated measures ANOVA’s en mixed within-between subjects ANOVA’s. Na de interventie was het probleemgedrag van kinderen afgenomen, waren opvoedvaardigheden en competentiegevoel van ouders toegenomen waren en negatieve emoties van ouders afgenomen. De opvoedvaardigheden van ouders waren na de interventie vergelijkbaar met opvoedvaardigheden van ouders uit de normale populatie. Tevens bleek de Triple P groepstraining effectief te zijn ongeacht het soort klinisch probleemgedrag dat kinderen vertoonden. Verder had de training meer effect voor kinderen met 3 of 4 soorten klinisch probleemgedrag dan voor kinderen met 1 of 2 soorten klinisch probleemgedrag. Ten slotte bleek de training ten aanzien van oudervariabelen effectief te zijn ongeacht het aantal soorten klinisch probleemgedrag dat kinderen vertoonden. De resultaten ondersteunen een brede inzet van de Triple P groepstraining

Topics: Sociale Wetenschappen, Triple P, opvoedingsinterventie, preventie, gedragsgerichte gezinsinterventie
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34876
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.