Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Onveilig vrijen en tienerzwangerschap nader verklaard

By M. van Tongeren

Abstract

In dit onderzoek is de relatie tussen wijkkenmerken enerzijds en onveilige seks en tienerzwangerschappen anderzijds onderzocht. Er zijn hypothesen opgesteld over sociale cohesie, sociale controle en normen en waarden. Attituden ten aanzien van onveilig vrijen, seksueel gedrag en tienerzwangerschap zijn geanalyseerd aan de hand van logistische regressieanalyse. De belangrijkste resultaten zijn dat individuele kenmerken zoals opleiding, leeftijd en geslacht gerelateerd zijn aan bovengenoemde variabelen. Wijkkenmerken spelen niet zo’n belangrijke rol als verwacht. Alleen de mate van sociale controle in een wijk is gerelateerd aan onveilige seks: jongeren die veel sociale controle ervaren hebben minder kans onveilige seks te hebben. Een andere interessante bevinding is de relatie tussen verhuismobiliteit en tienerzwangerschap: in een wijk waar de verhuismobiliteit hoog is, is de kans op tienerzwangerschap groter

Topics: Sociale Wetenschappen, Tienerzwangerschap
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34836
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.