Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bevlogenheid en positieve emoties onder studenten: Een positieve dagboek interventie

By T.J. van der Zee

Abstract

In dit onderzoek is getracht het niveau van positieve emoties en studiegerelateerde bevlogenheid onder studenten te verhogen aan de hand van een gevalideerde interventie: het bijhouden van een positief dagboek. De 74 respondenten werden verdeeld over drie condities, te weten een groep die een positief dagboek bijhield, één die een negatief dagboek bijhield en een controlegroep zonder dagboek. Uit de resultaten is gebleken dat er geen positief effect van de positieve dagboek interventie was op korte of lange termijn voor zowel positieve emoties als studiegerelateerde bevlogenheid, in vergelijking met de andere twee condities. Verder is gebleken dat een promotiefocus een significante bijdrage levert aan de variabiliteit in positieve emoties en studiegerelateerde bevlogenheid. Afsluitend worden de beperkingen van het onderzoek besproken en suggesties voor vervolgonderzoek gedaan

Topics: Sociale Wetenschappen, Positieve psychologie, geluk, bevlogenheid, positieve emoties, dagboek, interventie
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34731
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.