Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het effect van opvoedingsgedragingen op externaliserend probleemgedrag bij adolescenten en het effect van dit probleemgedrag op opvoedingsgedrag

By R. Boerma

Abstract

Doel: In dit onderzoek wordt het effect van verschillende opvoedingsgedragingen (autonomie, responsiviteit, toezicht houden en discipline) op de mate van externaliserend probleemgedrag bij (pre)adolescenten onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of de mate van externaliserend probleemgedrag effect heeft op de opvoeding één jaar later. Methode: Op twee verschillende momenten vulden adolescenten tussen twaalf en vijftien jaar (N=650) een vragenlijst in over hun eigen externaliserend probleemgedrag en de opvoeding van hun ouders. Voor de analyses werd gebruik gemaakt van een hiërarchische regressieanalyse. Resultaten: De resultaten tonen aan dat weinig responsiviteit meer externaliserend probleemgedrag voorspelt en veel responsiviteit voorspelt minder externaliserend probleemgedrag. De mate van probleemgedrag (T1) voorspelt samen met de mate van toezicht houden, de hoeveelheid externaliserend probleemgedrag één jaar later. Externaliserend probleemgedrag neemt af wanneer ouders meer toezicht houden. Daarnaast tonen de resultaten aan dat toezicht houden en de mate van externaliserend probleemgedrag samen invloed hebben op de hoeveelheid toezicht houden één jaar later. Veel externaliserend probleemgedrag leidt tot meer toezicht. Conclusie: Naar aanleiding van het huidige onderzoek kan worden geconcludeerd dat de opvoedingsgedragingen responsiviteit en toezicht houden vooral van belang lijken voor het verminderen van externaliserend probleemgedrag. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat ouders meer toezicht houden wanneer de adolescent veel externaliserend probleemgedrag rapporteert

Topics: Sociale Wetenschappen, Autonomie, responsiviteit, toezicht houden, discipline, probleemgedrag
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34729
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.