Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Risicofactoren voor eet(bui)stoornissen bij overgewicht; validatie van een nieuw ontworpen meetinstrument

By S. Huizer and A. Jansen

Abstract

De vragenlijst Risicofactoren voor Eet(bui)stoornis bij Overgewicht (REO) is een nieuw ontwikkeld meetinstrument voor diëtisten om snel en gemakkelijk te kunnen bepalen óf en in welke mate er sprake is van een eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas. Doel van het onderzoek is het valideren van de REO. De REO is samengesteld op basis van negen actuele risicofactoren voor de aanwezigheid van een eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas: preoccupatie met gewicht en uiterlijk, onrealistische verwachting ten aanzien van het streefgewicht, lijnverleden, aanwezigheid van eetbuien en/of een verstoord eetpatroon, verstoring psychosociaal functioneren, emotioneel eetgedrag, morbide obesitas, depressie en impulsiviteit. De REO is samen met de NVE, EDE-Q, BDZ, UCL, OQ-45 en een schaal van de YSQ-L2 afgenomen bij mensen met overgewicht die hiervoor in behandeling zijn bij een diëtist (N=31, 23-74 jaar) en mensen met overgewicht die hier niet voor behandeld worden door een diëtist (N=41, 19-66 jaar). De REO heeft een goede interne consistentie (α=.91). De convergente validiteit is voldoende en de divergente validiteit is onvoldoende. De REO heeft veel potentieel, maar vervolgonderzoek naar overige psychometrische kwaliteiten is noodzakelijk

Topics: Sociale Wetenschappen, overweight, obesity, binge eating disorder, risk factors, validation, questionnaire
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34472
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.