Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Welke elementen zijn van belang binnen een oplossingsgerichte behandeling voor multiproblem gezinnen?

By S. van den Brom

Abstract

In dit onderzoek is gekeken naar de werkzame bestanddelen van oplossingsgericht werken bij multiproblem gezinnen. De vraag die hierbij centraal stond was: Welke elementen zijn van belang binnen een oplossingsgerichte behandeling voor multiproblem gezinnen? Bij deze hoofdvraag zijn vier deelvragen opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd bij het Rotterdam Medisch Pedagogisch Instituut (RMPI). Hier werkt men op de Gezinsdagbehandeling met de oplossingsgerichte methode. Deze afdeling van het RMPI is speciaal toegespitst op multiproblem gezinnen. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er gekeken naar gedragingen van behandelaars en cliënten in gesprekken die zij voeren. In totaal zijn er 12 gezinnen gefilmd waarbij in totaal 28 opnames zijn gemaakt. Dit zijn opnames van gesprekken tussen behandelaar en cliënt. Deze opnames zijn gecodeerd op gedragingen van de behandelaars en cliënten. De gedragingen die in dit onderzoek centraal staan zijn raakmomenten en aanzetten, twee indicatoren van goed contact tussen cliënt en behandelaar. Van deze twee gedragingen is de relatie onderzocht met verbeteringen in het functioneren van kinderen van aanvang tot afsluiting van de behandeling. Daarnaast is er gekeken naar de samenhang tussen raakmomenten en de werkrelatie tussen therapeut en cliënt. Er bleek geen relatie te zijn tussen het aantal raakmomenten en het functioneren van het kind. Ook bleek er geen relatie te zijn tussen het aantal raakmomenten en de werkrelatie tussen de therapeut en cliënt. Er is meer onderzoek nodig om te kijken welke elementen uit het oplossingsgericht werken, effectief zijn bij multiproblem gezinnen. Dit onderzoek vormt een klein stukje van deze grote puzzel

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34471
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.