Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Invloed van inter-persoonlijk leraarsgedrag, student- en studiekenmerken op motivatie van hogeschoolstudenten.

By B. Vos

Abstract

In dit onderzoek is onderzocht of een verband bestaat tussen het inter-persoonlijk leraarsgedrag van docenten uit het hoger onderwijs ervaren door de voltijd hogeschoolstudenten van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs en de mate van motivatie van de betreffende studenten en de invloed van student- en studiekenmerken op de genoemde motivatie. Uit dit onderzoek, uitgevoerd onder 1036 hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs van het Instituut Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, blijkt dat het geslacht en leeftijd van de student geen invloed hebben op de mate van motivatie van de hogeschoolstudenten. Daarnaast blijkt de soort onderwijseenheid, de studiefase waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden en het cluster waarbinnen de hogeschoolstudent de opleiding volgt niet van invloed op de mate van motivatie van betreffende studenten. Het inter-persoonlijk leraarsgedrag geoperationaliseerd met dimensie nabijheid en invloed, heeft een voorspellende waarde op de mate van motivatie van betreffende studenten

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34384
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.