Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Doorstroomprogramma van de Hogeschool Rotterdam: Succesvol volgens de student?

By J.A. Hoogeveen

Abstract

De Nederlandse overheid heeft al geruime tijd de ambitie de instroom in het hoger onderwijs te vergroten, zodat het kennisniveau stijgt. Daarom is het onder andere van belang mbo’ers mogelijkheden aan te reiken, die succesvolle deelname aan het hoger onderwijs bevorderen. De Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met het ROC Zadkine een interventie ontwikkeld, die de doorstroom naar de pabo moet bevorderen en verbeteren. Op welke manier de Hogeschool Rotterdam dit tracht te bereiken en hoe succesvol het ontwikkelde doorstroomprogramma volgens de deelnemende studenten is, is in dit onderzoek geanalyseerd aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: “Welke maatregelen treft de Hogeschool Rotterdam om met behulp van een doorstroomprogramma de fricties in de aansluiting van mbo naar hbo te verkleinen en hoe succesvol zijn deze maatregelen volgens de studenten?” De fricties in de aansluiting van mbo naar hbo zijn op te splitsen in continuïteit van programma-inhouden, didactische en pedagogische verschillen, overgang in leeromgeving en het hebben van de juiste verwachtingen. De aspecten zijn allen onderzocht op de aanpak van docenten hierbij en de mate van succes volgens studenten. Er zijn interviews afgenomen onder docenten en (af- of uitvallende) studenten om kennis te vergaren omtrent hun visie op de opzet en uitvoering van het programma. Daarnaast zijn enquêtes afgenomen onder de deelnemende studenten waarin is gevraagd naar mate van succes op verschillende onderdelen van het programma. Na uitvoering van het onderzoek is gebleken dat de studenten de getroffen maatregelen overwegend succesvol beoordeelden. Met name de pedagogische aanpak van de Hogeschool Rotterdam is erg positief beoordeeld. Wel kunnen er verbeteringen getroffen worden wat betreft het werken aan taalvaardigheden, onderbouwing en beargumentering van aanpakken en kennismaking met studiemateriaal en leertempo en -omvang

Topics: Sociale Wetenschappen, Aansluiting mbo-hbo, doorstroom
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34339
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.