Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Christelijke identiteit op middelbare scholen: reclamepraat of werkelijkheid?

By G. Kollenstaart, J. Luiten and V. van Galen

Abstract

Ons onderzoek heeft zich gericht op de vraag of leerlingen de in de officiële communicatie uitgedragen christelijke identiteit van uitgesproken christelijke scholen (evangelisch en reformatorisch) herkennen. De belangrijkste conclusie luidt: "Tussen de officiële christelijke identiteit die onze onderzoekscholen claimen uit te dragen, en de door de leerlingen ervaren werkelijkheid blijkt een kloof te bestaan. Over alle identiteitskenmerken gezamenlijk reageren leerlingen van deze scholen gemiddeld "neutraal" op de door ons voorgelegde stellingen over de identiteit van de school, zoals die tot uiting gebracht wordt in visiedocumenten met betrekking tot identiteit van de beide scholen." \ud Wel geldt dat vwo-leerlingen meer herkennen van de christelijke identiteit dan leerlingen van de havo en zeker dan die van het vmbo. Ook geldt dat meiden doorgaans de gepostuleerde identiteitskenmerken meer bevestigen dan jongens. \ud Het artikel besluit met enkele nuanceringen en aanbevelingen.\ud V. van Galen, J. Luiten, G. Kollenstaar

Topics: Theology, identiteit, christelijk onderwijs
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35148
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.